DMR 数字对讲机推荐
 64 1234
发新话题

RX439.460/TX434.460

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  新版业余电台执照办理流程指引[转自BD7JAC] 附件   1 2 3 上尉 2015-10-22 19 / 201553 2019-6-26 14:50 by BI7OCL
  深圳市业余无线电协会官方微信公众号 附件 BG7IAE 2018-4-1 0 / 122547 2018-4-1 20:04 by BG7IAE
  A类业余无线电台操作技术能力考试题库相关(下载) 附件 BG7IAE 2018-4-1 0 / 61454 2018-4-1 19:52 by BG7IAE
  业余无线电 - 火腿入门-2015修订版 附件 BD7OH 2016-4-15 5 / 74311 2016-6-12 09:35 by BG7IV
  版块主题
  大家看看这个可以换个短波机吗? BI7KGW 2017-11-23 1 / 88192 2017-11-24 18:00 by BI7JIB
  这个中继据说有微信群 huyufeng 2017-9-19 0 / 6416 2017-9-19 17:37 by huyufeng
  2016-3-11台网录音 wstzb 2016-3-12 2 / 14374 2016-4-10 21:34 by BG7IAE
  长时间没玩手台,居然连中继都不会设置了 BI7JTA 2016-3-3 1 / 5627 2016-3-6 13:22 by BI7JCX
  新人报道 bh7nys 2009-6-13 2 / 7417 2015-12-4 23:29 by vr2zvq
  上中继不畅呀 BG7LSA 2008-6-9 7 / 8407 2015-12-4 23:27 by vr2zvq
  BD7ITB报道啦 BD7ITB 2015-2-6 1 / 9930 2015-2-10 22:38 by ygayct
  深圳业余无线电439.460中继台十周年庆典实况 附件   1 2 3 4 5 6 .. 11 BI7MEO 2014-4-13 85 / 99364 2014-11-13 10:03 by BI7MCH
  BI7PWC报道 BI7PWC 2011-9-17 1 / 10754 2012-8-29 20:54 by lxlx69子非重酝
  这里是BI7POU 很荣幸下午和晚上通联成功 BI7POU 2011-6-22 4 / 9952 2012-8-29 20:45 by lxlx69子非重酝
  2011-06-02深圳业余无线电中继台 439.460 台网签约名单 BI7LBT 2011-6-4 2 / 83122 2012-8-29 20:34 by lxlx69子非重酝
  BI7OJS-签到 BI7OJS 2012-6-8 0 / 8574 2012-6-8 21:54 by BI7OJS
Icon22 2012年纪念中国业余无线电活动五五节 附件 BH7ODP 2012-5-13 0 / 9723 2012-5-13 01:22 by BH7ODP
  取得呼号:BI7OJI BI7OJI 2011-2-21 7 / 12258 2011-11-1 17:35 by HAM-BEST
  2011年9月2日深圳439.460周五台网签到名单 BI7POJ 2011-9-3 3 / 10408 2011-10-1 00:55 by BI7JIB
  BI7MNE报道,今天签到号码"3"号,73送给主控与各位 BI7MNE 2010-6-25 2 / 10895 2011-7-1 10:27 by BI7ONN
 64 1234
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900