DMR 数字对讲机推荐
发新话题

RX438.275/TX433.275

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  深圳438.275业余中继台2011年7月7日台网签到名单 BI7LZM 2011-7-10 5 / 1749 2011-7-12 22:57 by BI7PCI
  新人报到 附件   1 2 BI7PEO 2011-6-30 8 / 2087 2011-7-11 08:45 by BH7JZB
  今晚签到干扰严重哦! BI7POU 2011-6-23 5 / 1854 2011-7-11 08:44 by BH7JZB
  深圳438.275业余中继台2011年6月30日台网签到名单 BI7LZM 2011-7-2 4 / 1333 2011-7-2 21:10 by BI7LZM
  得知呼号后第一次通联中继成功,小小激动BI7POU   1 2 3 BI7POU 2011-6-21 16 / 3577 2011-6-30 13:16 by BI7ONN
  雷击 附件 BI7KJE-JOEY 2011-6-17 6 / 1910 2011-6-27 22:24 by bi7jiw
  深圳438.275业余中继台2011年6月23日台网签到名单 BI7LZM 2011-6-26 4 / 1259 2011-6-27 09:12 by BI7LZM
  深圳438.275业余中继台2011年6月16日台网签到名单 BI7LZM 2011-6-19 7 / 1751 2011-6-23 18:04 by BI7NUG
  ★转:2010年11月18日438.275中继台网名单及统计图表 BI7NMP 2010-11-19 2 / 1969 2011-6-21 01:52 by BI7YJD
  深圳438.275业余中继台2011年6月9日台网签到名单 BI7LZM 2011-6-11 3 / 4172 2011-6-11 14:01 by BI7LZM
  法例及手則問題? vr2uui 2011-6-9 2 / 1781 2011-6-10 03:10 by vr2uui
  緊急通知 vr2uui 2011-6-9 1 / 1150 2011-6-10 00:03 by BI7JTK/1018
  深圳438.275业余中继台2011年6月2日台网签到名单 BI7LZM 2011-6-3 6 / 3401 2011-6-8 23:55 by bi7nor
  深圳438.275业余中继台20011年5月27日台网签到名单 BI7LZM 2011-5-29 6 / 3295 2011-6-3 14:48 by BI7JTK/1018
  B H7MRE 附件 ham-tony 2011-5-27 3 / 1498 2011-5-27 23:12 by ham-tony
  深圳438.275业余中继台20011年5月20日台网签到名单   1 2 BI7LZM 2011-5-22 8 / 1817 2011-5-24 22:56 by BI7MTI
  2011年5月12日深圳业余无线电中继台438.275台网签到表   1 2 BI7LZM 2011-5-13 10 / 2563 2011-5-21 17:15 by BI7ONM
  VR2XYL和他的携背式無線電器材,在今日的通訊義工服務 附件 VR2WCQ 2011-5-8 4 / 1202 2011-5-12 18:15 by VR2WCQ
  2011年5月5日深圳业余无线电中继台438.275台网签到表 BI7LZM 2011-5-7 4 / 1254 2011-5-9 08:22 by BI7MTI
  2010年签到历史大盘点   1 2 BI7NMP 2011-1-5 12 / 3847 2011-5-4 20:03 by BI7LZM
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900