DMR 数字对讲机推荐
发新话题

RX438.275/TX433.275

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  2011年5月5日深圳业余无线电中继台438.275台网签到表 BI7LZM 2011-5-7 4 / 1449 2011-5-9 08:22 by BI7MTI
  2010年签到历史大盘点   1 2 BI7NMP 2011-1-5 12 / 4379 2011-5-4 20:03 by BI7LZM
  2011年4月29日深圳业余无线电中继台438.275台网签到表 BI7LZM 2011-4-29 6 / 1580 2011-5-4 19:54 by BI7LZM
  深圳業餘無綫電中繼台438.275台網簽到表 vr2uui 2011-4-25 3 / 1611 2011-4-26 15:12 by BI7MWU
  2011年04月15日深圳业余无线电中继台438.275台网签到表 BI7LZM 2011-4-15 5 / 2003 2011-4-25 11:21 by ham-tony
  2011年3月31日深圳业余无线电中继台438.275台网签到表 BI7LZM 2011-4-1 7 / 1936 2011-4-12 12:29 by bi7nor
  ★2011年2月10日438.275签到名单和统计 BI7NMP 2011-2-12 1 / 1688 2011-4-11 08:21 by BH7JZB
  2011年3月24日深圳业余无线电中继台438.275台网签到人员 BI7LZM 2011-3-27 5 / 1840 2011-4-9 11:23 by BI7MTI
  深圳业余无线电中继台438.275台网签到登记表 BI7LZM 2011-3-30 2 / 1370 2011-4-1 16:18 by vr2uui
  深圳业余无线电中继台438.275台网签到登记表 BI7LZM 2011-3-30 0 / 1393 2011-3-30 23:41 by BI7LZM
  深圳438.275业余中继台20011年02月24日台网签到名单 bi7jiw 2011-3-2 3 / 2011 2011-3-22 16:32 by fiatcc
  深圳438.275业余中继台20011年02月17日台网签到名单 bi7jiw 2011-2-23 4 / 1769 2011-3-2 16:19 by bi7jiw
  字母解释法MP3 附件 BI7NMP 2010-11-22 2 / 3641 2011-2-22 16:32 by BI7MEZ
  ★2011年2月3日438.275签到名单和统计 BI7NMP 2011-2-6 0 / 1719 2011-2-6 12:46 by BI7NMP
  BH7JZB(BI7MOF)、携全家老小在此给全体兄弟姐妹们拜年了! BH7JZB 2011-2-2 0 / 1617 2011-2-2 11:36 by BH7JZB
  ★2011年1月27日438.275签到名单和统计 BI7NMP 2011-1-28 2 / 1727 2011-1-31 10:43 by BI7MTI
  ★2011年1月13日438.275签到名单和统计 BI7NMP 2011-1-21 1 / 1792 2011-1-24 19:45 by BI7JTK/1018
  2011年1月13日438.275签到资料 BI7NMP 2011-1-15 0 / 1546 2011-1-15 15:16 by BI7NMP
  2011年1月6日深圳438.275中继台网名单 BI7NMP 2011-1-7 2 / 2014 2011-1-10 22:32 by BI7NMP
  深圳業余無線電中繼438.275第三屆年會報名貼 附件   1 2 3 4 5 6 .. 15 BI7KJE-JOEY 2010-12-17 113 / 45854 2011-1-9 23:28 by bl7jp
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900