DMR 数字对讲机推荐
发新话题

RX438.275/TX433.275

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  ★2010年12月30日438.275中继台网名单及统计表 BI7NMP 2010-12-31 2 / 1786 2010-12-31 23:59 by BI7NMP
  转: ★2010年12月23日438.275中继台网名单及统计表 BI7NMP 2010-12-24 1 / 1592 2010-12-28 09:14 by BI7JIB
  ★转:2010年12月16日438.275中继台网名单及统计表 BI7NMP 2010-12-18 2 / 1479 2010-12-21 11:47 by BH7JZB
  有野“及” 附件 BI7KJE-JOEY 2010-10-24 4 / 2212 2010-12-21 10:59 by 柳柳
  ★2010年12月9日438.275中继台网名单及统计表 BI7NMP 2010-12-11 0 / 1502 2010-12-11 17:07 by BI7NMP
  转: 2010年12月2日438.275中继台网名单及统计表 BI7NMP 2010-12-2 2 / 1620 2010-12-7 13:20 by BI7LLW
  致各位亲爱的275台同学的倡仪书   1 2 BH7JZB 2010-9-6 8 / 3613 2010-12-3 21:02 by bg7nmv
  无证新人报道 enjoy1131 2010-11-26 2 / 1465 2010-11-29 23:46 by enjoy1131
  新人报道 bg7nmv 2010-11-22 1 / 1529 2010-11-29 12:36 by BI7KJE-JOEY
  转: 2010年11月25日438.275中继台网名单及统计表 BI7NMP 2010-11-26 1 / 1566 2010-11-29 12:36 by BI7KJE-JOEY
  2个DIY 天线设计软件中文版 附件 BH7IIT 2009-9-1 6 / 4294 2010-11-19 14:49 by BH7OVF
  KJE科研小灯灯及老巢天线图 附件   1 2 3 BI7KJE-JOEY 2010-10-24 16 / 3296 2010-11-17 19:57 by best96
  转:2010年11月11日438.275中继台网名单 BI7NMP 2010-11-12 3 / 1744 2010-11-17 11:54 by BI7LLW
Icon26 VR2XYL在今日的融乐行义工支援 附件   1 2 VR2WCQ 2010-10-10 9 / 3487 2010-11-16 10:57 by BI7NKF
  部分电台(对讲机)写频与设置方法) 附件 BH7IIT 2009-9-8 2 / 3137 2010-11-9 12:29 by BI7JTK/1018
  转·2010年11月4日438.275中继台网名单·内附QTH地图、QTH设备功率比例统计 BI7NMP 2010-11-5 1 / 1491 2010-11-6 12:30 by BI7LLW
  转·2010年10月28日438.275中继台网名单·内附QTH地图、QTH设备功率比例统计 BI7NMP 2010-10-29 6 / 1807 2010-10-31 21:25 by BI7KHC
  Ham友QTH、设备、功率统计 附件 BI7NMP 2010-10-26 4 / 1634 2010-10-30 22:18 by BI7IJS
  深圳438.275业余中继台2010年10月21日台网签到名单 附件 BI7NMP 2010-10-22 5 / 1637 2010-10-24 00:19 by nk1727
  深圳438.275业余中继台2010年10月14日台网签到名单   1 2 BI7KJE-JOEY 2010-10-15 10 / 3346 2010-10-22 20:14 by BI7KJE-JOEY
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900