DMR 数字对讲机推荐
发新话题

RX438.275/TX433.275

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  深圳438.275业余中继台20010年06月10日台网签到名单 bi7jiw 2010-6-18 4 / 2018 2010-6-22 15:47 by BI7JTK/1018
  18號VR2北上喝茶記 附件 BI7JAP 2009-10-19 4 / 2378 2010-6-14 19:36 by BI7MEO
  天线图 附件   1 2 BH7KLT 2009-8-21 8 / 2929 2010-6-14 19:34 by BI7MEO
  09年12月27号FB照片 附件 BI7JAP 2010-1-2 5 / 2362 2010-6-14 19:25 by BI7MEO
  VR2VCN在挑戰12小时 附件   1 2 VR2WCQ 2009-11-2 8 / 3255 2010-6-14 19:18 by BI7MEO
  神啊救救我吧。。。。。。。。 附件 BI7KJE-JOEY 2009-12-30 4 / 2054 2010-6-14 19:13 by BI7MEO
  深圳438.275业余中继台20010年06月10日台网签到名 bi7jiw 2010-6-11 1 / 1494 2010-6-11 15:05 by bi7jiw
Icon26 热烈祝贺VR2VCN兄改用新呼号 VR2WCQ 2010-5-3 5 / 2390 2010-6-5 12:03 by BI7LLB
  深圳438.275业余中继台20010年06月03日台网签到名单 bi7jiw 2010-6-4 3 / 1895 2010-6-4 18:18 by BH7NBA
  深圳438.275业余中继台20010年05月27日台网签到名单 bi7jiw 2010-5-28 4 / 2675 2010-5-29 07:24 by BI7LZR
  深圳438.275业余中继台20010年05月20日台网签到名单 bi7jiw 2010-5-21 2 / 1892 2010-5-21 16:59 by bh7kkc
  深圳438.275业余中继台2009年7月23日台网签到名单 BH7JBQ 2009-7-24 4 / 2165 2010-5-17 19:40 by 林子建
  438.275年会公交换乘指南 附件 BI7JAP 2010-1-9 2 / 2135 2010-5-17 19:39 by 林子建
  深圳438.275业余中继台2009年10月15日台网签到名单 BH7IIT 2009-10-17 5 / 1922 2010-5-17 19:38 by 林子建
  深圳438.275业余中继台 2010年3月11日台网签到名单 VR2WCQ 2010-3-17 4 / 2211 2010-5-17 19:38 by 林子建
  香港绿野先锋植树活动之业余无线电義工支援篇 附件 VR2WCQ 2010-4-26 6 / 2271 2010-5-17 19:37 by 林子建
  深圳438.275业余中继台 2010年5月13日台网签到名单 bi7jiw 2010-5-17 2 / 1518 2010-5-17 16:15 by bi7jiw
  深圳438.275业余中继台 2010年5月6日台网签到名单 bi7jiw 2010-5-8 1 / 1710 2010-5-8 11:10 by bi7jiw
  深圳438.275业余中继台 2010年4月29日台网签到名单 bi7jiw 2010-4-30 6 / 17310 2010-5-2 12:50 by BI7JTK/1018
  深圳438.275业余中继台 2010年4月22日台网签到名单 bi7jiw 2010-4-23 4 / 1832 2010-4-25 00:38 by BI7LZR
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900