DMR 数字对讲机推荐
 14 12
发新话题
打印

找觅户外探险爱好者
附件

IIhLuAwZ.jpg (78.94 KB)

2005-8-24 16:58

找觅户外探险爱好者

IIhLuAwZ.jpg

N2FYwLTg.jpg (76.68 KB)

2005-8-24 16:58

找觅户外探险爱好者

N2FYwLTg.jpg

St3ePOqD.jpg (79.29 KB)

2005-8-24 16:58

找觅户外探险爱好者

St3ePOqD.jpg

CWsuynKy.jpg (78.55 KB)

2005-8-24 17:01

找觅户外探险爱好者

CWsuynKy.jpg

yHDFzLX0.jpg (78.56 KB)

2005-8-24 17:01

找觅户外探险爱好者

yHDFzLX0.jpg

UBcubLYU.jpg (79.1 KB)

2005-8-24 17:01

找觅户外探险爱好者

UBcubLYU.jpg

k2Rx8Dho.jpg (150.57 KB)

2005-8-24 17:08

找觅户外探险爱好者

k2Rx8Dho.jpg

kaE55MAL.jpg (150.57 KB)

2005-8-24 17:11

找觅户外探险爱好者

kaE55MAL.jpg

hGDJPc8N.jpg (145.68 KB)

2005-8-24 17:11

找觅户外探险爱好者

hGDJPc8N.jpg

gY5Xh2hk.jpg (55.67 KB)

2005-8-24 17:13

gY5Xh2hk.jpg

xd0Tiruu.jpg (124.86 KB)

2005-8-24 17:22

xd0Tiruu.jpg

vXfROMeS.jpg (198.1 KB)

2005-8-24 17:35

找觅户外探险爱好者

vXfROMeS.jpg

9nuIW15s.jpg (145.03 KB)

2005-8-24 17:36

找觅户外探险爱好者

9nuIW15s.jpg

DaP84YhI.jpg (189.19 KB)

2005-8-24 17:37

找觅户外探险爱好者

DaP84YhI.jpg

TOP

楼主的生活很爽嘛

TOP

MUV以前很白啊,不过现在也不算太黑!


羡慕你,趁着年轻多搞点户外活动,整个人的精神面貌和心态都会变的年轻许多.


       

呼号: BG7JMZ

支持董大同,今年开始停交会费、挂眯挂镜挂轮胎
做人夹尾巴,网上CQ网上按快门网上玩越野
我再也不敢装B了

TOP

谢谢JMZ安慰,可惜我现在也老了,希望能继续旧日运动,拉住一点青春的尾巴

TOP

2003年的照片嘛...才一年多嘛,就说"以前年轻时....."..这也太那个了吧......可能楼主腿龄老吧[em17][em17]

[此贴子已经被作者于2005-12-12 13:31:05编辑过]


TOP

新的体验来了

                  400电话
企业名录

TOP

 14 12
发新话题
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900