DMR 数字对讲机推荐
发新话题
打印

呼号牌定做

请大家要做的,尽快报名啊,时间有限,这批做完,下批就时间要发一个月在做了,这次时间我问了厂里面,现在停电很厉害,需要点时间,希望大家耐心等待,谢谢大家合作!
呼号:BI7MTI
电话:13823258219
QTH:深圳罗湖
网站:www.shiyanwh.com   

TOP

MTI我们的第一批的做好了吗
呼号:BI7KQQ
电台:6100
QQ:22049213
QTH:华侨城
EMAIL:JIPIN38@HOTMAIL.COM

TOP

回复 43# BI7KQQ 的帖子

我电话问过了,要1-2天给我发货。不好意思,耐心等下。没有办法,老是停电!
呼号:BI7MTI
电话:13823258219
QTH:深圳罗湖
网站:www.shiyanwh.com   

TOP

引用:
原帖由 vr2io 于 2010-10-12 00:45 发表
2片 "VR2HAM"。
A款“国家应急救援
要不要再 加多一張  龍蝦
蕉蕉: 545651481
深圳工行: 6222024000027239827
(匯款入來便知真假)

TOP

BI7PE
AB款各一块,谢谢!

TOP

bi7pe已打款,做好了联系我,谢谢!

TOP

第二批截至收单,已经确认以下做货,敬请大家耐心等待


呼号        A款        B款        胸牌
BI7KXF        1         1         2
BI7KXG        1         1         2
BI7KXS        1         1         2
BI7IQ        1         1         2
BI7MGE        1         1         2
BI7MJ        1         1         2
BH7OPR        1         1         2
BI7LNH        1                 1
BI7LEN        1                 1
BI7PE        1         1         2
BI7MPG        1         1         2
呼号:BI7MTI
电话:13823258219
QTH:深圳罗湖
网站:www.shiyanwh.com   

TOP

呼号         A款        B款      胸牌
BI7KXF         1         1         2
BI7KXG         1         1         2
BI7KXS         1         1         2
BI7IQ            1         1         2
BI7MGE        1         1         2
BI7MJ            1         1         2
BH7OPR       1         1         2
BI7LNH         1                    1
BI7LEN         1                    1
BI7PE           1         1         2
BI7MPG        1         1         2
呼号:BI7MTI
电话:13823258219
QTH:深圳罗湖
网站:www.shiyanwh.com   

TOP

发新话题
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900